Списък на файловете в пакета pysycache-buttons-beerabbit в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/pysycache-buttons-beerabbit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pysycache-buttons-beerabbit/copyright
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/01.png
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/01b.png
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/02.png
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/02b.png
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/fond01.png
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/fond02.png
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/logo.png
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/sit01.dfg
/usr/share/games/pysycache/themes-buttons/bee-rabbit/sit02.dfg