Списък на файловете в пакета pd-deken-apt в stretch, архитектура all

/usr/lib/pd/extra/deken-xtra-apt-plugin/deken-xtra-apt-plugin.tcl
/usr/share/doc/pd-deken-apt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pd-deken-apt/copyright