Списък на файловете в пакета node-mess в stretch, архитектура all

/usr/lib/nodejs/mess/index.js
/usr/lib/nodejs/mess/package.json
/usr/share/doc/node-mess/README.md
/usr/share/doc/node-mess/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-mess/copyright