Списък на файловете в пакета node-jsonminify в stretch, архитектура all

/usr/lib/nodejs/jsonminify/minify.json.js
/usr/lib/nodejs/jsonminify/package.json
/usr/share/doc/node-jsonminify/README.md
/usr/share/doc/node-jsonminify/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-jsonminify/copyright