Списък на файловете в пакета node-for-own в stretch, архитектура all

/usr/lib/nodejs/for-own/index.js
/usr/lib/nodejs/for-own/package.json
/usr/share/doc/node-for-own/README.md
/usr/share/doc/node-for-own/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-for-own/copyright