Списък на файловете в пакета mkchromecast-alsa в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/mkchromecast-alsa/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mkchromecast-alsa/changelog.gz
/usr/share/doc/mkchromecast-alsa/copyright