Списък на файловете в пакета med-dental в stretch, архитектура all

/usr/bin/med-dental
/usr/share/blends/tasks/med/dental
/usr/share/doc/med-dental/README
/usr/share/doc/med-dental/README.Debian
/usr/share/doc/med-dental/changelog.gz
/usr/share/doc/med-dental/copyright
/usr/share/man/man1/med-dental.1.gz