Списък на файловете в пакета libplexus-utils-java в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/libplexus-utils-java/README.Debian
/usr/share/doc/libplexus-utils-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libplexus-utils-java/copyright
/usr/share/java/libplexus-utils.jar
/usr/share/java/plexus-utils-1.5.15.jar
/usr/share/java/plexus-utils.jar
/usr/share/maven-repo/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.15/plexus-utils-1.5.15.jar
/usr/share/maven-repo/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.15/plexus-utils-1.5.15.pom
/usr/share/maven-repo/org/codehaus/plexus/plexus-utils/debian/plexus-utils-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/codehaus/plexus/plexus-utils/debian/plexus-utils-debian.pom