Списък на файловете в пакета libnetty-java в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/libnetty-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnetty-java/copyright
/usr/share/java/netty-all-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-all.jar
/usr/share/java/netty-buffer-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-buffer.jar
/usr/share/java/netty-codec-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-dns-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-dns.jar
/usr/share/java/netty-codec-haproxy-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-haproxy.jar
/usr/share/java/netty-codec-http-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-http.jar
/usr/share/java/netty-codec-http2-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-http2.jar
/usr/share/java/netty-codec-memcache-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-memcache.jar
/usr/share/java/netty-codec-mqtt-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-mqtt.jar
/usr/share/java/netty-codec-redis-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-redis.jar
/usr/share/java/netty-codec-smtp-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-smtp.jar
/usr/share/java/netty-codec-socks-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-socks.jar
/usr/share/java/netty-codec-stomp-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-codec-stomp.jar
/usr/share/java/netty-codec.jar
/usr/share/java/netty-common-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-common.jar
/usr/share/java/netty-handler-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-handler-proxy-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-handler-proxy.jar
/usr/share/java/netty-handler.jar
/usr/share/java/netty-resolver-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-resolver-dns-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-resolver-dns.jar
/usr/share/java/netty-resolver.jar
/usr/share/java/netty-transport-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-transport-native-epoll-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-transport-native-epoll.jar
/usr/share/java/netty-transport-sctp-4.1.7.Final.jar
/usr/share/java/netty-transport-sctp.jar
/usr/share/java/netty-transport.jar
/usr/share/lintian/overrides/libnetty-java
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-all/4.1.7.Final/netty-all-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-all/4.1.7.Final/netty-all-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-all/debian/netty-all-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-all/debian/netty-all-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-buffer/4.1.7.Final/netty-buffer-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-buffer/4.1.7.Final/netty-buffer-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-buffer/debian/netty-buffer-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-buffer/debian/netty-buffer-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-dns/4.1.7.Final/netty-codec-dns-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-dns/4.1.7.Final/netty-codec-dns-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-dns/debian/netty-codec-dns-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-dns/debian/netty-codec-dns-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-haproxy/4.1.7.Final/netty-codec-haproxy-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-haproxy/4.1.7.Final/netty-codec-haproxy-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-haproxy/debian/netty-codec-haproxy-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-haproxy/debian/netty-codec-haproxy-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-http/4.1.7.Final/netty-codec-http-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-http/4.1.7.Final/netty-codec-http-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-http/debian/netty-codec-http-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-http/debian/netty-codec-http-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-http2/4.1.7.Final/netty-codec-http2-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-http2/4.1.7.Final/netty-codec-http2-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-http2/debian/netty-codec-http2-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-http2/debian/netty-codec-http2-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-memcache/4.1.7.Final/netty-codec-memcache-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-memcache/4.1.7.Final/netty-codec-memcache-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-memcache/debian/netty-codec-memcache-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-memcache/debian/netty-codec-memcache-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-mqtt/4.1.7.Final/netty-codec-mqtt-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-mqtt/4.1.7.Final/netty-codec-mqtt-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-mqtt/debian/netty-codec-mqtt-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-mqtt/debian/netty-codec-mqtt-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-redis/4.1.7.Final/netty-codec-redis-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-redis/4.1.7.Final/netty-codec-redis-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-redis/debian/netty-codec-redis-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-redis/debian/netty-codec-redis-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-smtp/4.1.7.Final/netty-codec-smtp-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-smtp/4.1.7.Final/netty-codec-smtp-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-smtp/debian/netty-codec-smtp-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-smtp/debian/netty-codec-smtp-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-socks/4.1.7.Final/netty-codec-socks-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-socks/4.1.7.Final/netty-codec-socks-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-socks/debian/netty-codec-socks-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-socks/debian/netty-codec-socks-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-stomp/4.1.7.Final/netty-codec-stomp-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-stomp/4.1.7.Final/netty-codec-stomp-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-stomp/debian/netty-codec-stomp-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec-stomp/debian/netty-codec-stomp-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec/4.1.7.Final/netty-codec-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec/4.1.7.Final/netty-codec-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec/debian/netty-codec-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-codec/debian/netty-codec-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-common/4.1.7.Final/netty-common-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-common/4.1.7.Final/netty-common-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-common/debian/netty-common-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-common/debian/netty-common-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-handler-proxy/4.1.7.Final/netty-handler-proxy-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-handler-proxy/4.1.7.Final/netty-handler-proxy-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-handler-proxy/debian/netty-handler-proxy-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-handler-proxy/debian/netty-handler-proxy-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-handler/4.1.7.Final/netty-handler-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-handler/4.1.7.Final/netty-handler-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-handler/debian/netty-handler-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-handler/debian/netty-handler-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-parent/4.1.7.Final/netty-parent-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-parent/debian/netty-parent-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-resolver-dns/4.1.7.Final/netty-resolver-dns-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-resolver-dns/4.1.7.Final/netty-resolver-dns-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-resolver-dns/debian/netty-resolver-dns-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-resolver-dns/debian/netty-resolver-dns-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-resolver/4.1.7.Final/netty-resolver-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-resolver/4.1.7.Final/netty-resolver-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-resolver/debian/netty-resolver-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-resolver/debian/netty-resolver-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport-native-epoll/4.1.7.Final/netty-transport-native-epoll-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport-native-epoll/4.1.7.Final/netty-transport-native-epoll-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport-native-epoll/debian/netty-transport-native-epoll-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport-native-epoll/debian/netty-transport-native-epoll-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport-sctp/4.1.7.Final/netty-transport-sctp-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport-sctp/4.1.7.Final/netty-transport-sctp-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport-sctp/debian/netty-transport-sctp-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport-sctp/debian/netty-transport-sctp-debian.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport/4.1.7.Final/netty-transport-4.1.7.Final.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport/4.1.7.Final/netty-transport-4.1.7.Final.pom
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport/debian/netty-transport-debian.jar
/usr/share/maven-repo/io/netty/netty-transport/debian/netty-transport-debian.pom