Списък на файловете в пакета libmaven-parent-java в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/libmaven-parent-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmaven-parent-java/copyright
/usr/share/maven-repo/org/apache/maven/maven-parent/21/maven-parent-21-site.xml
/usr/share/maven-repo/org/apache/maven/maven-parent/21/maven-parent-21.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/maven/maven-parent/debian/maven-parent-debian-site.xml
/usr/share/maven-repo/org/apache/maven/maven-parent/debian/maven-parent-debian.pom