Списък на файловете в пакета libghc-math-functions-doc в stretch, архитектура all

/usr/lib/ghc-doc/haddock/math-functions-0.2.0.2/math-functions.haddock
/usr/lib/ghc-doc/hoogle/libghc-math-functions-doc.txt
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/copyright
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-MathFunctions-Comparison.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-MathFunctions-Constants.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-Polynomial-Chebyshev.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-Polynomial.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-RootFinding.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-Series.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-SpecFunctions-Extra.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-SpecFunctions.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/Numeric-Sum.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/doc-index.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/frames.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/haddock-util.js
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/hslogo-16.png
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/index-frames.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/index.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/math-functions.txt
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-MathFunctions-Comparison.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-MathFunctions-Constants.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-Polynomial-Chebyshev.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-Polynomial.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-RootFinding.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-Series.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-SpecFunctions-Extra.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-SpecFunctions.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/mini_Numeric-Sum.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/minus.gif
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/ocean.css
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/plus.gif
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-MathFunctions-Comparison.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-MathFunctions-Constants.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-Polynomial-Chebyshev.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-Polynomial.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-RootFinding.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-Series.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-SpecFunctions-Extra.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-SpecFunctions-Internal.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-SpecFunctions.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/Numeric-Sum.html
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/src/hscolour.css
/usr/share/doc/libghc-math-functions-doc/html/synopsis.png