Списък на файловете в пакета libfile-save-home-perl в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/libfile-save-home-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfile-save-home-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libfile-save-home-perl/copyright
/usr/share/man/man3/File::Save::Home.3pm.gz
/usr/share/perl5/File/Save/Home.pm