Списък на файловете в пакета kiki-the-nano-bot-data в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/kiki-the-nano-bot-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kiki-the-nano-bot-data/copyright
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/action.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/buffer.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/colors.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/config.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/edit.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/env.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/file.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/highscore.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/interpreter.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/intro.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/kiki.cfg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/kiki.hsc
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang/dutch.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang/english.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang/euskara.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang/francaise.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang/german.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang/portuguese.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang/spanish.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/lang/swedish.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/blocks.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/bombs.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/borg.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/bridge.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/bronze.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/captured.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/chain.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/church.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/circuit.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/columns.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/conductor.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/core.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/cube.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/edge.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/electro.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/elevate.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/energy.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/entropy.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/escape.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/evil.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/flower.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/gamma.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/gears.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/gold.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/green.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/grenade.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/grid.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/hidden.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/jump.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/love.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/machine.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/maze.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/mesh.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/mini.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/move.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/mutants.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/neutron.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/new1.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/nice.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/plate.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/pool.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/random.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/regal.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/rings.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/sandbox.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/slick.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/start.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/steps.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/stones.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/strange.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/switch.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/throw.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/towers.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levels/walls.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/levelselection.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/obj.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/setup.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/py/world.py
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/atom_digest.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bomb_explode.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bomb_splitter.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bot_death.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bot_health_alert.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bot_jump.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bot_land.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bot_move.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bot_no_energy.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bullet_hit_mutant.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bullet_hit_object.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bullet_hit_player.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bullet_hit_wall.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/bullet_shot.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/gate_close.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/gate_open.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/gate_warp.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/gear_off.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/gear_on.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/generator_off.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/generator_on.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/menu_abort.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/menu_fade.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/menu_item.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/menu_select.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/stone_land.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/stone_move.ogg
/usr/share/games/kiki-the-nano-bot/sound/switch_on.ogg