Списък на файловете в пакета hunspell-se в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/hunspell-se/README
/usr/share/doc/hunspell-se/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hunspell-se/copyright
/usr/share/hunspell/se.aff
/usr/share/hunspell/se.dic
/usr/share/hunspell/se_FI.aff
/usr/share/hunspell/se_FI.dic
/usr/share/hunspell/se_NO.aff
/usr/share/hunspell/se_NO.dic
/usr/share/hunspell/se_SE.aff
/usr/share/hunspell/se_SE.dic