Списък на файловете в пакета fonts-noto в stretch, архитектура all

/usr/share/bug/fonts-noto/presubj
/usr/share/bug/fonts-noto/script
/usr/share/doc/fonts-noto/FAQ.md.gz
/usr/share/doc/fonts-noto/NEWS.gz
/usr/share/doc/fonts-noto/README.md
/usr/share/doc/fonts-noto/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/fonts-noto/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fonts-noto/copyright