Списък на файловете в пакета elpa-eshell-up в stretch, архитектура all

/usr/lib/emacsen-common/packages/compat/elpa-eshell-up
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/elpa-eshell-up
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/elpa-eshell-up
/usr/share/doc/elpa-eshell-up/README.org
/usr/share/doc/elpa-eshell-up/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/elpa-eshell-up/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/eshell-up-0.0.3/eshell-up-autoloads.el
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/eshell-up-0.0.3/eshell-up-pkg.el
/usr/share/emacs/site-lisp/elpa-src/eshell-up-0.0.3/eshell-up.el