Списък на файловете в пакета dracut в stretch, архитектура all

/etc/kernel/postinst.d/dracut
/etc/kernel/postrm.d/dracut
/usr/share/doc/dracut/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/dracut/README.Debian
/usr/share/doc/dracut/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dracut/copyright