Списък на файловете в пакета caveexpress-data в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/caveexpress-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/caveexpress-data/changelog.gz
/usr/share/doc/caveexpress-data/copyright
/usr/share/games/caveexpress/campaigns/00-tutorial-campaign.lua
/usr/share/games/caveexpress/campaigns/01-ice-campaign.lua
/usr/share/games/caveexpress/campaigns/02-rock-campaign.lua
/usr/share/games/caveexpress/campaigns/03-second-rock-campaign.lua
/usr/share/games/caveexpress/campaigns/04-second-ice-campaign.lua
/usr/share/games/caveexpress/campaigns/05-third-ice-campaign.lua
/usr/share/games/caveexpress/campaigns/06-wind-campaign.lua
/usr/share/games/caveexpress/campaigns/07-taxi-campaign.lua
/usr/share/games/caveexpress/config.lua
/usr/share/games/caveexpress/entities.lua
/usr/share/games/caveexpress/entitysounds.lua
/usr/share/games/caveexpress/fonts.lua
/usr/share/games/caveexpress/lang/de_DE.lang
/usr/share/games/caveexpress/lang/en_GB.lang
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-01.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-02.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-03.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-04.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-05.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-06.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-07.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-08.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-09.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-10.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-11.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-12.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-13.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-14.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-15.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-16.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-17.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-18.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-20.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/ice-21.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-01-package.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-02-game.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-03-tree.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-04-geyser.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-05-flying.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-06-attack.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-07-findyourway.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-08-npcdeliver.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/introducing-09-npcrescue.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-01.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-02.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-03.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-04.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-05.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-06.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-07.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-08.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-09.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-10.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-11.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-12.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-13.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-14.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-15.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-16.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/rock-17.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-01.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-02.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-03.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-04.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-05.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-06.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-07.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-08.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-09.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-10.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-11.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-12.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-13.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-14.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-15.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-ice-16.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-rock-01.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-rock-02.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-rock-03.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-rock-04.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-rock-05.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/second-rock-06.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/taxi-01.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/taxi-02.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/taxi-03.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/taxi-04.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/taxi-05.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/taxi-06.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-01.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-02.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-03.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-04.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-05.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-06.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-07.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-08.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-09.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-10.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-11.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-12.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-13.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-14.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-15.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-16.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-17.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-18.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-19.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/third-ice-20.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/wind-01.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/wind-02.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/wind-03.lua
/usr/share/games/caveexpress/maps/wind-04.lua
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-entity-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-entity-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-environment-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-environment-ice-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-environment-ice-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-environment-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_blowing-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_blowing-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_fish-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_fish-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_flying-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_flying-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_grandpa-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_grandpa-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_mammut-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_mammut-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_man-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_man-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_walking-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_walking-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_woman-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-npc_woman-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-packagetarget-ice-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-packagetarget-ice-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-packagetarget-rock-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-packagetarget-rock-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-dead-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-dead-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-fonts-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-fonts-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-npc-mammut-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-npc-mammut-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-player-grandpa-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-player-grandpa-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-scene-big.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-scene-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/caveexpress-ui-small.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/loading.png
/usr/share/games/caveexpress/pics/waternoise.png
/usr/share/games/caveexpress/shaders/main.frag
/usr/share/games/caveexpress/shaders/main.vert
/usr/share/games/caveexpress/shaders/water.frag
/usr/share/games/caveexpress/shaders/water.vert
/usr/share/games/caveexpress/sounds/cave1.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/cave2.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/click.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/crate-hit1.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/crate-hit2.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/crate-hit3.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/crate-hit4.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/crate-hit5.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/fruit-eat.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/fruit-spawn.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/music-1.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/music-2.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/music-win.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-blowing-dazed.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-blowing-idle.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-cave-board.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-cave-drown.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-cave-swimming.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-cave-walk.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-cave-water-rescue1.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-cave-water-rescue2.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-cave-water-rescue3.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-flying-flying.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-flying-spawn.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-mammut-attack-init.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-mammut-attack.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-mammut-dazed.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-mammut-knockout.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-mammut-walk.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-walking-attack-init.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-walking-attack.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-walking-dazed.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-walking-knockout.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/npc-walking-walk.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/player-flying.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/player-land1.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/player-land2.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/player-land3.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/player-pain1.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/player-pain2.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/player-pain3.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/stone-hit.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/tile-geyser-active.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/tile-packagetarget-active.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/tile-waterfall.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/tree-dazed.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/water-impact.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/water-leave.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sounds/water-rising.ogg
/usr/share/games/caveexpress/sprites.lua
/usr/share/games/caveexpress/textures/complete.lua
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/caveexpress-icon.png