Списък на файловете в пакета bootstrap-vz в stretch, архитектура all

/usr/bin/bootstrap-vz
/usr/bin/bootstrap-vz-remote
/usr/bin/bootstrap-vz-server
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrap-vz
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrap-vz-remote
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrap-vz-server
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrap_vz-0.9.10.egg-info/PKG-INFO
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrap_vz-0.9.10.egg-info/dependency_links.txt
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrap_vz-0.9.10.egg-info/entry_points.txt
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrap_vz-0.9.10.egg-info/requires.txt
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrap_vz-0.9.10.egg-info/top_level.txt
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/bootstrapinfo.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/exceptions.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitionmaps/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitionmaps/abstract.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitionmaps/gpt.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitionmaps/msdos.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitionmaps/none.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/abstract.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/base.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/gpt.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/gpt_swap.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/mount.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/msdos.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/msdos_swap.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/single.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/partitions/unformatted.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/fs/volume.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/log.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/main.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/manifest.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/metaschema.json
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/phase.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/pkg/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/pkg/exceptions.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/pkg/packagelist.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/pkg/preferenceslist.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/pkg/sourceslist.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/task.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/base/tasklist.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/assets/extlinux/boot.txt
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/assets/extlinux/extlinux.conf
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/assets/init.d/expand-root
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/assets/init.d/generate-ssh-hostkeys
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/assets/init.d/squeeze/generate-ssh-hostkeys
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/assets/systemd/logind.conf
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/bytes.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/exceptions.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/fs/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/fs/folder.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/fs/loopbackvolume.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/fs/qemuvolume.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/fs/virtualdiskimage.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/fs/virtualharddisk.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/fs/virtualmachinedisk.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/fsm_proxy.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/minify_json.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/phases.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/releases.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/sectors.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/task_groups.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/apt.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/boot.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/bootstrap.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/cleanup.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/development.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/extlinux.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/filesystem.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/folder.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/grub.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/host.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/image.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/initd.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/kernel.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/locale.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/loopback.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/network-configuration.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/network.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/packages.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/partitioning.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/security.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/ssh.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/volume.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tasks/workspace.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/common/tools.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/admin_user/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/admin_user/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/admin_user/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ansible/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ansible/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ansible/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/apt_proxy/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/apt_proxy/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/apt_proxy/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/chef/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/chef/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/chef/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/cloud_init/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/cloud_init/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/cloud_init/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/commands/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/commands/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/commands/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/debconf/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/debconf/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/debconf/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/docker_daemon/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/docker_daemon/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/docker_daemon/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ec2_launch/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ec2_launch/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ec2_launch/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ec2_publish/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ec2_publish/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ec2_publish/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/file_copy/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/file_copy/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/file_copy/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/google_cloud_repo/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/google_cloud_repo/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/google_cloud_repo/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/assets/apt-autoremove-suggests
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/assets/apt-clean
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/assets/apt-gzip-indexes
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/assets/apt-languages
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/assets/bootstrap-files-filter.sh
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/assets/bootstrap-script.sh
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/tasks/apt.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/tasks/dpkg.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/tasks/mounts.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/minimize_size/tasks/shrink.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ntp/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ntp/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/ntp/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/opennebula/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/opennebula/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/pip_install/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/pip_install/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/pip_install/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/prebootstrapped/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/prebootstrapped/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/prebootstrapped/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/puppet/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/puppet/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/puppet/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/root_password/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/root_password/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/root_password/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/salt/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/salt/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/salt/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/unattended_upgrades/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/unattended_upgrades/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/unattended_upgrades/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/vagrant/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/vagrant/assets/Vagrantfile
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/vagrant/assets/authorized_keys
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/vagrant/assets/box.ovf
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/vagrant/assets/metadata.json
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/vagrant/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/plugins/vagrant/tasks.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/azure/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/azure/assets/udev.diff
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/azure/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/azure/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/azure/tasks/boot.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/azure/tasks/packages-kernels.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/azure/tasks/packages.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/docker/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/docker/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/docker/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/docker/tasks/commands.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/docker/tasks/image.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/bin/growpart
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/certs/cert-ec2.pem
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/cloud-init/debian_cloud.cfg
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/ec2/53-ec2-network-interfaces.rules
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/ec2/ec2dhcp.sh
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/ec2/ec2net-functions
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/ec2/ec2net.hotplug
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/grub.d/40_custom
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/init.d/ec2-get-credentials
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/init.d/ec2-run-user-data
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/assets/sysctl.d/tuning.conf
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/ebsvolume.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/manifest-schema-s3.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/ami-akis.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/ami.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/boot.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/connection.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/ebs.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/filesystem.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/host.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/initd.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/network.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/packages-kernels.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/packages.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/ec2/tasks/tuning.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/apt.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/boot.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/configuration.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/host.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/image.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/initd.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/packages-kernels.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/gce/tasks/packages.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/kvm/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/kvm/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/kvm/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/kvm/tasks/packages-kernels.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/kvm/tasks/packages.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/kvm/tasks/virtio.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/apiclient.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/tasks/api.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/tasks/image.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/tasks/network.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/tasks/packages-kernels.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/oracle/tasks/packages.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/virtualbox/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/virtualbox/assets/install_guest_additions.sh
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/virtualbox/manifest-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/virtualbox/tasks/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/virtualbox/tasks/boot.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/virtualbox/tasks/guest_additions.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/virtualbox/tasks/packages-kernels.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/providers/virtualbox/tasks/packages.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/build_servers/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/build_servers/build-servers-schema.yml
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/build_servers/build_server.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/build_servers/callback.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/build_servers/local.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/build_servers/remote.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/log.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/main.py
/usr/share/bootstrap-vz/bootstrapvz/remote/server.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/integration/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/integration/dry_run_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/docker_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/ec2_ebs_hvm_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/ec2_ebs_pvm_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/ec2_s3_pvm_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/manifests/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/providers/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/providers/docker/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/providers/docker/image.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/providers/ec2/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/providers/ec2/images.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/providers/virtualbox/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/providers/virtualbox/image.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/providers/virtualbox/instance.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/tools/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/tools/exceptions.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/system/virtualbox_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/unit/__init__.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/unit/bytes_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/unit/manifests_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/unit/releases_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/unit/sectors_tests.py
/usr/share/bootstrap-vz/tests/unit/tools_tests.py
/usr/share/doc/bootstrap-vz/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bootstrap-vz/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bootstrap-vz/changelog.gz
/usr/share/doc/bootstrap-vz/copyright
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/README.rst.gz
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/azure/jessie.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/azure/wheezy.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/docker/jessie-minimized.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/ec2/ebs-testing-amd64-pvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/ec2/ebs-unstable-amd64-pvm-contrib.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/ec2/ebs-unstable-amd64-pvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/ec2/s3-wheezy-amd64-pvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/kvm/jessie-arm64-virtio.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/kvm/jessie-virtio.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/kvm/wheezy-virtio.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/kvm/wheezy.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/virtualbox/jessie-vagrant.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/virtualbox/stretch-vagrant.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/virtualbox/wheezy-vagrant.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/examples/virtualbox/wheezy.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/README.rst
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-jessie-amd64-hvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-squeeze-amd64-pvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-squeeze-i386-pvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-stretch-amd64-hvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-wheezy-amd64-hvm-cn-north-1.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-wheezy-amd64-hvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-wheezy-amd64-pvm-cn-north-1.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-wheezy-amd64-pvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/ebs-wheezy-i386-pvm.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/ec2/s3-wheezy-amd64-pvm-cn-north-1.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/gce/README.rst
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/gce/deprecated/wheezy-backports.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/gce/deprecated/wheezy.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/gce/jessie-minimal.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/gce/jessie.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/gce/stretch-minimal.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/gce/stretch.yml
/usr/share/doc/bootstrap-vz/examples/manifests/official/oracle/jessie.yml
/usr/share/lintian/overrides/bootstrap-vz
/usr/share/man/man1/bootstrap-vz-remote.1.gz
/usr/share/man/man1/bootstrap-vz-server.1.gz
/usr/share/man/man1/bootstrap-vz.1.gz
/usr/share/python/runtime.d/bootstrap-vz.rtupdate