Списък на файловете в пакета backup-manager в stretch, архитектура all

/etc/cron.monthly/backup-manager-clean-upload-db
/usr/bin/backup-manager-purge
/usr/bin/backup-manager-upload
/usr/sbin/backup-manager
/usr/share/backup-manager/actions.sh
/usr/share/backup-manager/backup-manager.conf.tpl
/usr/share/backup-manager/backup-manager.cron.tpl
/usr/share/backup-manager/backup-methods.sh
/usr/share/backup-manager/burning-methods.sh
/usr/share/backup-manager/contrib/sanitize.sh
/usr/share/backup-manager/contrib/upgrade-conffile.sh
/usr/share/backup-manager/dbus.sh
/usr/share/backup-manager/dialog.sh
/usr/share/backup-manager/externals.sh
/usr/share/backup-manager/files.sh
/usr/share/backup-manager/gettext-dummy.sh
/usr/share/backup-manager/gettext-real.sh
/usr/share/backup-manager/gettext.sh
/usr/share/backup-manager/logger.sh
/usr/share/backup-manager/md5sum.sh
/usr/share/backup-manager/sanitize.sh
/usr/share/backup-manager/upload-methods.sh
/usr/share/doc/backup-manager/AUTHORS
/usr/share/doc/backup-manager/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/backup-manager/NEWS.gz
/usr/share/doc/backup-manager/README
/usr/share/doc/backup-manager/README.Debian
/usr/share/doc/backup-manager/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/backup-manager/changelog.gz
/usr/share/doc/backup-manager/copyright
/usr/share/lintian/overrides/backup-manager
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/backup-manager.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/backup-manager.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/backup-manager.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/backup-manager.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/backup-manager.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/backup-manager.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/backup-manager.mo
/usr/share/man/man8/backup-manager-purge.8.gz
/usr/share/man/man8/backup-manager-upload.8.gz
/usr/share/man/man8/backup-manager.8.gz
/usr/share/perl5/BackupManager/Config.pm
/usr/share/perl5/BackupManager/Dialog.pm
/usr/share/perl5/BackupManager/Logger.pm