Списък на файловете в пакета asciidoc-doc в stretch, архитектура all

/usr/share/doc/asciidoc-doc/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/asciidoc-doc/README
/usr/share/doc/asciidoc-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/asciidoc-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/asciidoc-doc/copyright
/usr/share/doc/asciidoc/doc/a2x.1.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/article-docinfo.xml
/usr/share/doc/asciidoc/doc/article.pdf.gz
/usr/share/doc/asciidoc/doc/article.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/asciidoc.1.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/asciidoc.conf
/usr/share/doc/asciidoc/doc/asciidoc.dict.gz
/usr/share/doc/asciidoc/doc/asciidoc.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/asciidocapi.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/asciimathml.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/book-multi.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/book.epub
/usr/share/doc/asciidoc/doc/book.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/customers.csv
/usr/share/doc/asciidoc/doc/epub-notes.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/faq.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/images
/usr/share/doc/asciidoc/doc/latex-backend.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/latex-bugs.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/latex-filter.pdf.gz
/usr/share/doc/asciidoc/doc/latex-filter.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/latexmath.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/latexmathml.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/main.aap.gz
/usr/share/doc/asciidoc/doc/music-filter.pdf.gz
/usr/share/doc/asciidoc/doc/music-filter.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/publishing-ebooks-with-asciidoc.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/slidy-example.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/slidy.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/source-highlight-filter.pdf.gz
/usr/share/doc/asciidoc/doc/source-highlight-filter.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/testasciidoc.1.txt
/usr/share/doc/asciidoc/doc/testasciidoc.txt
/usr/share/doc/asciidoc/docbook-xsl.css
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/ASCIIMathML.js
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/CHANGELOG.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/INSTALL.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/LaTeXMathML.js
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/README-website.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/README.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/a2x.1.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/asciidoc-docbook-xsl.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/asciidoc-graphviz-sample.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/asciidoc.css
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/asciidoc.js
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/asciidocapi.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/asciimathml.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/build-website.sh
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/customers.csv
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/epub-notes.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/faq.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/images
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/index.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/latex-backend.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/latex-bugs.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/latex-filter.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/latexmathml.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/layout1.conf.gz
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/layout1.css
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/layout2.conf.gz
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/layout2.css
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/main.aap.gz
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/manpage.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/music-filter.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/newlists.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/newtables.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/plugins.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/publishing-ebooks-with-asciidoc.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/slidy-example.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/slidy.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/source-highlight-filter.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/support.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/testasciidoc.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/userguide.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/version83.txt
/usr/share/doc/asciidoc/examples/website/xhtml11-quirks.css
/usr/share/doc/asciidoc/images/icons
/usr/share/doc/asciidoc/userguide.html