Списък на файловете в пакета surf в stretch-backports, архитектура mips64el

/etc/apparmor.d/abstractions/surf-gstreamer
/etc/apparmor.d/usr.bin.surf
/usr/bin/surf
/usr/lib/surf/libsurf-webext.so
/usr/share/doc/surf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/surf/copyright
/usr/share/man/man1/surf.1.gz