Списък на файловете в пакета libfastjson-dev в stretch-backports, архитектура mips

/usr/include/libfastjson/atomic.h
/usr/include/libfastjson/json.h
/usr/include/libfastjson/json_object.h
/usr/include/libfastjson/json_object_iterator.h
/usr/include/libfastjson/json_object_private.h
/usr/include/libfastjson/json_tokener.h
/usr/include/libfastjson/json_util.h
/usr/lib/mips-linux-gnu/libfastjson.a
/usr/lib/mips-linux-gnu/libfastjson.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/pkgconfig/libfastjson.pc
/usr/share/doc/libfastjson-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfastjson-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libfastjson-dev/copyright