Списък на файловете в пакета supermin в stretch-backports, архитектура armhf

/usr/bin/supermin
/usr/share/doc/supermin/README.gz
/usr/share/doc/supermin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/supermin/copyright
/usr/share/lintian/overrides/supermin
/usr/share/man/man1/supermin.1.gz