Списък на файловете в пакета ceph-mds в stretch-backports, архитектура armhf

/lib/systemd/system/ceph-mds.target
/lib/systemd/system/ceph-mds@.service
/usr/bin/ceph-mds
/usr/bin/cephfs-data-scan
/usr/bin/cephfs-journal-tool
/usr/bin/cephfs-table-tool
/usr/share/doc/ceph-mds/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ceph-mds/copyright
/usr/share/lintian/overrides/ceph-mds
/usr/share/man/man8/ceph-mds.8.gz