Списък на файловете в пакета node-assert-plus в stretch-backports, архитектура all

/usr/lib/nodejs/assert-plus/assert.js
/usr/lib/nodejs/assert-plus/package.json
/usr/share/doc/node-assert-plus/README.md.gz
/usr/share/doc/node-assert-plus/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-assert-plus/changelog.gz
/usr/share/doc/node-assert-plus/copyright