Списък на файловете в пакета lizardfs-cgi в stretch-backports, архитектура all

/usr/share/doc/lizardfs-cgi/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lizardfs-cgi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lizardfs-cgi/changelog.gz
/usr/share/doc/lizardfs-cgi/copyright
/usr/share/mfscgi/chart.cgi
/usr/share/mfscgi/err.gif
/usr/share/mfscgi/favicon.ico
/usr/share/mfscgi/index.html
/usr/share/mfscgi/logomini.png
/usr/share/mfscgi/mfs.cgi
/usr/share/mfscgi/mfs.css