Списък на файловете в пакета lava-lxc-mocker в stretch-backports, архитектура all

/usr/bin/lxc-attach
/usr/bin/lxc-create
/usr/bin/lxc-destroy
/usr/bin/lxc-device
/usr/bin/lxc-info
/usr/bin/lxc-start
/usr/bin/lxc-stop
/usr/share/doc/lava-lxc-mocker/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lava-lxc-mocker/copyright
/usr/share/man/man1/lxc-attach.1.gz
/usr/share/man/man1/lxc-create.1.gz
/usr/share/man/man1/lxc-destroy.1.gz
/usr/share/man/man1/lxc-device.1.gz
/usr/share/man/man1/lxc-info.1.gz
/usr/share/man/man1/lxc-start.1.gz
/usr/share/man/man1/lxc-stop.1.gz
/usr/share/man/man7/lava-lxc-mocker.7.gz