Списък на файловете в пакета dbconfig-no-thanks в stretch-backports, архитектура all

/usr/share/dbconfig-common/internal/dbc-no-thanks
/usr/share/doc/dbconfig-no-thanks