Списък на файловете в пакета tuxcmd в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/tuxcmd
/usr/share/applications/tuxcmd.desktop
/usr/share/doc/tuxcmd/README
/usr/share/doc/tuxcmd/README.Debian
/usr/share/doc/tuxcmd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tuxcmd/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/tuxcmd.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/tuxcmd.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/tuxcmd.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/tuxcmd.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/tuxcmd.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/tuxcmd.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/tuxcmd.svg
/usr/share/man/man1/tuxcmd.1.gz
/usr/share/menu/tuxcmd