Списък на файловете в пакета tinyirc в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/tinyirc
/usr/share/doc/tinyirc/DCC.doc.gz
/usr/share/doc/tinyirc/README.Debian
/usr/share/doc/tinyirc/announce
/usr/share/doc/tinyirc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tinyirc/copyright
/usr/share/doc/tinyirc/ctcp.doc.gz
/usr/share/man/man1/tinyirc.1.gz
/usr/share/menu/tinyirc