Списък на файловете в пакета rxvt-unicode-ml в squeeze, архитектура sparc

/etc/X11/app-defaults/URxvt
/usr/bin/rxvt-unicode
/usr/bin/urxvt
/usr/bin/urxvtc
/usr/bin/urxvtcd
/usr/bin/urxvtd
/usr/lib/urxvt/perl/block-graphics-to-ascii
/usr/lib/urxvt/perl/digital-clock
/usr/lib/urxvt/perl/example-refresh-hooks
/usr/lib/urxvt/perl/kuake
/usr/lib/urxvt/perl/macosx-clipboard
/usr/lib/urxvt/perl/matcher
/usr/lib/urxvt/perl/option-popup
/usr/lib/urxvt/perl/overlay-osc
/usr/lib/urxvt/perl/readline
/usr/lib/urxvt/perl/remote-clipboard
/usr/lib/urxvt/perl/searchable-scrollback
/usr/lib/urxvt/perl/selection
/usr/lib/urxvt/perl/selection-autotransform
/usr/lib/urxvt/perl/selection-pastebin
/usr/lib/urxvt/perl/selection-popup
/usr/lib/urxvt/perl/tabbed
/usr/lib/urxvt/perl/urxvt-popup
/usr/lib/urxvt/perl/xim-onthespot
/usr/lib/urxvt/urxvt.pm
/usr/share/doc/rxvt-unicode-ml/README.Debian.gz
/usr/share/doc/rxvt-unicode-ml/README.FAQ.gz
/usr/share/doc/rxvt-unicode-ml/README.configure.gz
/usr/share/doc/rxvt-unicode-ml/README.devanagari.gz
/usr/share/doc/rxvt-unicode-ml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rxvt-unicode-ml/changelog.gz
/usr/share/doc/rxvt-unicode-ml/copyright
/usr/share/man/man1/rxvt-unicode.1.gz
/usr/share/man/man1/urxvt.1.gz
/usr/share/man/man1/urxvtc.1.gz
/usr/share/man/man1/urxvtcd.1.gz
/usr/share/man/man1/urxvtd.1.gz
/usr/share/man/man3/urxvtperl.3.gz
/usr/share/man/man7/urxvt.7.gz
/usr/share/menu/rxvt-unicode-ml
/usr/share/pixmaps/urxvt.xpm
/usr/share/pixmaps/urxvt_16x16.xpm
/usr/share/pixmaps/urxvt_32x32.xpm
/usr/share/pixmaps/urxvt_48x48.xpm