Списък на файловете в пакета mtr-tiny в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/mtr
/usr/share/doc/mtr-tiny/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mtr-tiny/changelog.gz
/usr/share/doc/mtr-tiny/copyright
/usr/share/man/man8/mtr.8.gz