Списък на файловете в пакета loadwatch в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/loadwatch
/usr/bin/lw-ctl
/usr/share/doc/loadwatch/README
/usr/share/doc/loadwatch/README.Debian
/usr/share/doc/loadwatch/TODO
/usr/share/doc/loadwatch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/loadwatch/copyright
/usr/share/man/man1/loadwatch.1.gz
/usr/share/man/man1/lw-ctl.1.gz