Списък на файловете в пакета libustr-1.0-1-dbg в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/debug/usr/lib/libustr-1.0.so.1.0.4
/usr/share/doc/libustr-1.0-1-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libustr-1.0-1-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/libustr-1.0-1-dbg/README
/usr/share/doc/libustr-1.0-1-dbg/THANKS
/usr/share/doc/libustr-1.0-1-dbg/TODO
/usr/share/doc/libustr-1.0-1-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libustr-1.0-1-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libustr-1.0-1-dbg/copyright