Списък на файловете в пакета libsp1c2 в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/libgrove.so.1
/usr/lib/libgrove.so.1.0.3
/usr/lib/libsp.so.1
/usr/lib/libsp.so.1.0.3
/usr/lib/libspgrove.so.1
/usr/lib/libspgrove.so.1.0.3
/usr/lib/libstyle.so.1
/usr/lib/libstyle.so.1.0.3
/usr/share/doc/libsp1c2/README
/usr/share/doc/libsp1c2/README.Debian
/usr/share/doc/libsp1c2/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libsp1c2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsp1c2/copyright