Списък на файловете в пакета libpcsclite1 в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/libpcsclite.so.1
/usr/lib/libpcsclite.so.1.0.0
/usr/share/doc/libpcsclite1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpcsclite1/changelog.gz
/usr/share/doc/libpcsclite1/copyright