Списък на файловете в пакета liboobs-1-4-dbg в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/debug/usr/lib/liboobs-1.so.4.0.0
/usr/share/doc/liboobs-1-4-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/liboobs-1-4-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/liboobs-1-4-dbg/README
/usr/share/doc/liboobs-1-4-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liboobs-1-4-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/liboobs-1-4-dbg/copyright