Списък на файловете в пакета libmpfr4 в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/libmpfr.so.4
/usr/lib/libmpfr.so.4.0.0
/usr/share/doc/libmpfr4/BUGS
/usr/share/doc/libmpfr4/NEWS.gz
/usr/share/doc/libmpfr4/README
/usr/share/doc/libmpfr4/README.Debian
/usr/share/doc/libmpfr4/TODO.gz
/usr/share/doc/libmpfr4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmpfr4/changelog.gz
/usr/share/doc/libmpfr4/copyright