Списък на файловете в пакета libghc6-haskell-src-dev в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/ghc-6.12.1/haddock/haskell-src-1.0.1.3/haskell-src.haddock
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/HShaskell-src-1.0.1.3.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/Lexer.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/ParseMonad.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/ParseUtils.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/Parser.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/Pretty.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/Syntax.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/libHShaskell-src-1.0.1.3.a
/usr/share/doc/libghc6-haskell-src-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc6-haskell-src-dev/copyright
/var/lib/ghc-6.12.1/package.conf.d/haskell-src-1.0.1.3.conf