Списък на файловете в пакета libghc6-hashed-storage-prof в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Bundled/Posix.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Bundled/SHA256.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/AnchoredPath.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/Darcs.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/Hash.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/Index.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/Monad.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/Packed.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/Plain.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/Tree.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/Storage/Hashed/Utils.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/hashed-storage-0.4.13/ghc-6.12.1/libHShashed-storage-0.4.13_p.a
/usr/share/doc/libghc6-hashed-storage-prof/NEWS.gz
/usr/share/doc/libghc6-hashed-storage-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc6-hashed-storage-prof/copyright