Списък на файловете в пакета libfusefs-ruby1.8 в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/ruby/1.8/fusefs.rb
/usr/lib/ruby/1.8/sparc-linux/fusefs_lib.so
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/API.txt.gz
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/TODO
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/copyright
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/examples/demo.rb
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/examples/dictfs.rb
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/examples/foo.yaml
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/examples/hello.rb
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/examples/openurifs.rb
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/examples/railsfs.rb
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/examples/sqlfs.rb
/usr/share/doc/libfusefs-ruby1.8/examples/yamlfs.rb