Списък на файловете в пакета le-dico-de-rene-cougnenc в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/dico
/usr/bin/killposte
/usr/share/dico-cougnenc/a.dic
/usr/share/dico-cougnenc/b.dic
/usr/share/dico-cougnenc/c.dic
/usr/share/dico-cougnenc/d.dic
/usr/share/dico-cougnenc/e.dic
/usr/share/dico-cougnenc/f.dic
/usr/share/dico-cougnenc/g.dic
/usr/share/dico-cougnenc/h.dic
/usr/share/dico-cougnenc/i.dic
/usr/share/dico-cougnenc/j.dic
/usr/share/dico-cougnenc/k.dic
/usr/share/dico-cougnenc/l.dic
/usr/share/dico-cougnenc/m.dic
/usr/share/dico-cougnenc/n.dic
/usr/share/dico-cougnenc/o.dic
/usr/share/dico-cougnenc/p.dic
/usr/share/dico-cougnenc/q.dic
/usr/share/dico-cougnenc/r.dic
/usr/share/dico-cougnenc/s.dic
/usr/share/dico-cougnenc/t.dic
/usr/share/dico-cougnenc/u.dic
/usr/share/dico-cougnenc/v.dic
/usr/share/dico-cougnenc/version.dic
/usr/share/dico-cougnenc/w.dic
/usr/share/dico-cougnenc/x.dic
/usr/share/dico-cougnenc/y.dic
/usr/share/dico-cougnenc/z.dic
/usr/share/doc/le-dico-de-rene-cougnenc/README.TXT
/usr/share/doc/le-dico-de-rene-cougnenc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/le-dico-de-rene-cougnenc/copyright
/usr/share/doc/le-dico-de-rene-cougnenc/dedicace.txt
/usr/share/man/fr/man1/dico.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/killposte.1.gz
/usr/share/man/man1/dico.1.gz
/usr/share/man/man1/killposte.1.gz