Списък на файловете в пакета kalign в squeeze, архитектура sparc

/etc/bash_completion.d/kalign
/usr/bin/kalign
/usr/share/doc/kalign/README
/usr/share/doc/kalign/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kalign/copyright
/usr/share/man/man1/kalign.1.gz