Списък на файловете в пакета ghostscript-cups в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/cups/filter/pdftoraster
/usr/lib/cups/filter/pstopxl
/usr/lib/cups/filter/pstoraster
/usr/share/cups/mime/pdftoraster.convs
/usr/share/cups/mime/pstoraster.convs
/usr/share/doc/ghostscript-cups/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/ghostscript-cups/buildinfo.gz
/usr/share/doc/ghostscript-cups/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ghostscript-cups/copyright
/usr/share/ppd/ghostscript/model/pxlcolor.ppd
/usr/share/ppd/ghostscript/model/pxlmono.ppd