Списък на файловете в пакета expat в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/xmlwf
/usr/share/doc/expat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/expat/changelog.gz
/usr/share/doc/expat/copyright
/usr/share/man/man1/xmlwf.1.gz