Списък на файловете в пакета ebnetd в squeeze, архитектура sparc

/usr/sbin/ebncheck
/usr/sbin/ebncontrol
/usr/sbin/ebnetd
/usr/share/doc/ebnetd/README.Debian
/usr/share/doc/ebnetd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ebnetd/changelog.gz
/usr/share/doc/ebnetd/copyright
/usr/share/man/man1/ebncheck.1.gz
/usr/share/man/man1/ebncontrol.1.gz
/usr/share/man/man1/ebnetd.1.gz