Списък на файловете в пакета e2fsprogs-dbg в squeeze, архитектура sparc

/usr/lib/debug/e2fsck.static
/usr/lib/debug/sbin/badblocks
/usr/lib/debug/sbin/debugfs
/usr/lib/debug/sbin/dumpe2fs
/usr/lib/debug/sbin/e2image
/usr/lib/debug/sbin/e2undo
/usr/lib/debug/sbin/fsck.ext2
/usr/lib/debug/sbin/logsave
/usr/lib/debug/sbin/mkfs.ext3
/usr/lib/debug/sbin/resize2fs
/usr/lib/debug/sbin/tune2fs
/usr/lib/debug/usr/bin/chattr
/usr/lib/debug/usr/bin/lsattr
/usr/lib/debug/usr/lib/e2initrd_helper
/usr/lib/debug/usr/sbin/e2freefrag
/usr/lib/debug/usr/sbin/filefrag
/usr/lib/debug/usr/sbin/mklost+found
/usr/share/doc/e2fsprogs-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/e2fsprogs-dbg/copyright