Списък на файловете в пакета dwm в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/dwm.default
/usr/bin/dwm.web
/usr/share/doc/dwm/README
/usr/share/doc/dwm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dwm/copyright
/usr/share/icons/dwm.png
/usr/share/lintian/overrides/dwm
/usr/share/man/man1/dwm.1.gz
/usr/share/man/man1/dwm.default.1.gz
/usr/share/man/man1/dwm.web.1.gz
/usr/share/menu/dwm
/usr/share/xsessions/dwm.desktop