Списък на файловете в пакета doxygen-gui в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/doxywizard
/usr/share/doc/doxygen-gui/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/doxygen-gui/copyright
/usr/share/man/man1/doxywizard.1.gz
/usr/share/menu/doxygen-gui